[ Pejuang Pena ]

Tuesday, December 13, 2011

Menyebarkan moral al-Quran ke seluruh dunia.

Dalam al-Quran, kita berkali-kali menjumpai frasa 'sunnatullah'. Ini adalah sebuah ungkapan yang membawa makna cara Allah, atau hukum-hukum Allah. Menurut al-Quran, hukum-hukum ini selamanya valid. Sebuah ayat menyatakan :


Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang yang telah terdahulu sebelum (kamu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.  [al-Ahzab : 62]

Salah satu hukum Allah yang tidak berubah adalah sebelum dimusnahkan, umat-umat diberi peringatan terlebih dahulu oleh seorang pemberi peringatan. Fakta ini diwahyukan dalam firman-firman ini :

Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri melainkan sesudah sampai baginya orang yang memberi peringatan. [asy-Syu‘ara’ : 208]


Dalam rentetan sejarah, Allah telah mengutus seorang pemberi peringatan kepada tiap-tiap umat yang telah berbuat kerosakan, menyeru mereka agar mengikuti jalan yang benar. Akan tetapi, kaum yang tetap berkeras dalam kezaliman mereka dimusnahkan setelah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, dan menjadi contoh bagi generasi-generasi selepas mereka. Jika kita fikir dengan mendalam hukum Allah ini, didapati sejumlah misteri yang penting tersurat untuk kita.

Hari Kiamat adalah bencana terakhir yang menimpa dunia ini. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan untuk menyampaikan nasihat kepada umat manusia, petunjuknya tetap bertahan hingga akhir dunia. Dalam salah satu ayat disebut :


al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. [al-An’am : 90]


Orang yang berfikir al-Qur’an hanya berbicara untuk suatu masa atau tempat tertentu sesungguhnya dia telah keliru, kerana al-Quran adalah sebuah seruan umum kepada seluruh 'alam'.

Semenjak zaman Nabi Sollallahu alaihi wasallam, kebenaran al-Quran telah disampaikan ke seluruh penjuru dunia kerana perkembangan teknologi yang tiada taranya pada zaman kita sekarang, perintah al-Quran dapat disebarkan ke seluruh umat manusia. Pada hari ini, sains, pendidikan, komunikasi, dan transportasi sudah hampir mencapai titik puncak perkembangannya. Berkat adanya komputer dan teknologi internet khususnya, orang yang berada di kawasan yang jauh di dunia ini dengan cepat dapat berkongsi informasi dan membangun komunikasi. Revolusi dalam sains dan teknologi telah menyatukan seluruh bangsa di dunia ini; ungkapan-ungkapan seperti 'globalisasi' dan 'kewarganegaraan dunia' telah masuk ke dalam perbendaharaan kosa kata kita. Ringkasnya, semua penghalang yang merintangi kesatuan manusia di seluruh penjuru dunia kini sedang dihapuskan dengan pantas.

Dengan menilik pelbagai fakta ini, dengan mudah dapat dikatakan bahwa pada 'zaman informasi' kita ini, Allah telah berikan segala bentuk perkembangan teknologi sebagai alat untuk kemaslahatan kita. Adalah tanggungjawab kaum muslimin menggunakan dengan sebaik-baiknya segala peluang yang telah ditawarkan oleh Allah ini, dan sebagai mengajak manusia dari berbagai kalangan agar menerima ajaran moral al-Quran.

No comments:

Post a Comment