[ Pejuang Pena ]

Wednesday, November 30, 2011

Imam Bukhari.


Sejarah Hidup Enam Tokoh Penghimpun Hadith

Assalam semua Pembloin. Seperti sedia maklum sumber hukum yang utama dalam agama Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Selain sebagai sumber hukum, al-Quran dan as-Sunnah juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang universal. Sesiapa yang mula mendalaminya, maka takkan habis keajaibannya.

Maka untuk mengetahui as-Sunnah ini, salah satu daripada episod penting yang tidak kurang menarik untuk diketahui adalah profil atau sejarah orang yang mengumpulkan hadith, dengan jasa bakti mereka kita yang hidup pada zaman sekarang ini dapat memperoleh dengan mudah sumber hukum secara lengkap dan sistematik serta dapat melaksana atau meneladani kehidupan Rasulullah untuk beribadah.

Untuk itu pada beberapa edisi kali ini, Sang pemnikir sajikan secara berturut-turut profile sejarah hidup enam tokoh penghimpun hadith yang paling terkenal.

Abad ketiga Hijrah merupakan kurun berlakunya penghimpunan hadith Nabi dalam dunia Islam. Waktu itulah hidup enam penghimpun ternama hadith iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi , Imam Nasa'i, dan Imam Ibn Majah.

Untuk entry ini sahaja Sang Pemikir akan berkongsi mengenai sejarah hidup imam masyhur yang pertama, manakala para imam yang lain akan menyusul kemudian pada entry akan datang.

Imam Bukhari

Sebenarnya tokoh penghimpun dan penyusun hadith sangat ramai, dan yang seperti yang disebut diatas adalah yang lebih popular antara mereka. Adapun urutan pertama yang paling terkenal di antara enam tokoh tersebut di atas adalah Amirul-Mukminin fil-Hadith (pemimpin orang mukmin dalam hadith), suatu gelaran ahli hadith tertinggi, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, terkenal kemudian sebagai Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Bardizbah adalah beragama Majusi, agama kaumnya. Kemudian putranya, al-Mughirah memeluk Islam di bawah bimbingan al-Yaman al-Ja'fi, gabenor Bukhara. Pada masa itu Wala dinisbahkan kepadanya. Kerana itulah beliau dikatakan 'al-Mughirah al-Jafi'.

Mengenai Ibrahim pula, tiada data yang jelas diperolehi. Ayahnya, Ismail, seorang ulama besar ahli hadith. Beliau belajar hadith dari Hammad ibn Zaid dan Imam Malik. Riwayat hidupnya telah dipaparkan oleh Ibn Hibban dalam kitab as-Thiqat, begitu juga putranya, Imam Bukhari, membuat biografinya dalam at-Tarikh al-Kabir.

Ayah Bukhari disamping sebagai orang berilmu, beliau juga sangat warak dan taqwa. Dikatakan bahawa ketika menjelang kematiannya, beliau berkata, "Dalam harta yang kumiliki tidak terdapat sedikitpun wang yang haram maupun yang shubhat." Demikian jelaslah bahawa Bukhari hidup dalam lingkungan keluarga yang berilmu dan beragama. Tidak hairan jika beliau lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia ayahnya itu.

Beliau dilahirkan di Bukhara setelahSolat Jumaat. Tidak lama setelah beliau lahir, bayi ini membuka matanya, namun didapati penglihatannya tiada. Ayahnya sangat bersedih hati. Ibunya yang solehah menagis dan selalu berdoa pada ilahi, memohon agar bayinya dikurnia penglihatan. Kemudian dalam tidur, perempuan itu bermimpi didatangi Nabi Ibrahim seraya berkata, "Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini dia sudah dapat melihat kembali, semua itu berkat doamu yang tiada henti-henti."

Ketika dia terbangun, penglihatan bayinya sudah normal. Ayahnya meninggal sewaktu beliau masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Beliau dirawat dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian.

Keunggulan Bukhari sudah jelas kelihatan sejak kecil lagi. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang lapang, fikiran yang cerdas dan daya ingatan yang sangat tajam, lebih-lebih dalam menghafal hadith. Ketika berusia 10 tahun, beliau sudah banyak menghafal hadith. Pada usia 16 tahun beliau bersama ibu dan abang sulungnya mengunjungi berbagai kota suci. Kemudian beliau banyak berjumpa para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk mempelajari hadith, bertukar fikiran dan berdiskusi. Ketika usia 16 tahun juga, beliau sudah hafal kitab sunan Ibn Mubarak dan Waki, juga mengetahui pendapat-pendapat ahli ra'yi (ahli pemikir rasional), dasar-dasar dan mazhabnya.

Rasyid ibn Ismail, abangnya yang tertua berkata, sewaktu muda Bukhari dan beberapa rakan lain mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lain, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Beliau pernah dimarah kerana dianggap membuang waktu tidak mencatat apa-apa, namun Bukhari diam tidak menjawab. Pada suatu hari, kerana merasa kesal terhadap celaan yang terus-menerus itu, Bukhari meminta rakan-rakannya membawa catatan mereka. Merka tercengang kerana didapati Bukhari telah menghafal sebanyak 15,000 hadith, lengkap terperinci dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat.

Pengembaraannya

Pada tahun 210 H, Bukhari berangkat menuju ke Baitullah untuk menunaikan haji, disertai ibu dan saudaranya, Ahmad. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian pulang ke Bukhara, sedang beliau memilih Mekah sebagai tempat tinggalnya. Mekah merupakan salah satu pusat ilmu yang penting di Hijaz. Sewaktu beliau ke Madinah, di antara kedua tanah suci itulah beliau menulis sebahagian karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab al-Jami'us-Sahih dan pendahuluannya.

Beliau menulis Tarikh Kabirnya di makam Nabi Sollallahu 'alaihi wasllam dan banyak juga beliau menulis pada waktu malam hari terang bulan. Sementara itu ketiga buku tarikhnya, as-Saghir, al-Awsat dan al-Kabir muncul dari kemampuannya yang tinggi mengenai pengetahuan terhadap tokoh-tokoh dan kepandaiannya memberi kritikan, sehingga beliau pernah berkata bahawa sedikit sekali nama-nama yang disebutkan dalam tarikh yang tidak beliau ketahui kisahnya.

Kemudian beliau memulakan perjalanan mencari ilmu di serata dunia Islam selama 16 tahun. Dalam perjalanannya ke pelbagai negeri, hampir semua negeri Islam telah dikunjungi sampai ke seluruh Asia Barat. Diceritakan bahawa beliau pernah berkata, "Saya telah mengunjung Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadith."

Pada waktu itu, Baghdad adalah ibu kota negara yang merupakan gudang ilmu dan ulama. Di negeri itu, beliau sering menemui Imam Ahmad bin Hanbal dan tidak jarang mengajaknya untuk menetap di negeri tersebut dan mengkritiknya kerana menetap di negeri Khurasan.

Dalam setiap perjalanannya yang melelahkan itu, Imam Bukhari sentiasa menghimpun hadith-hadith dan ilmu pengetahuan dan mencatatnya sekaligus. Di tengah malam yang sunyi, beliau bangun dari tidur lalu menyalakan lampu dan menulis setiap masalah yang terlintas di hatinya, setelah itu lampu dipadam kembali. Perbutan ini dilakukan hampir 20 kali setiap malamnya. Beliau meriwayatkan hadith dari 80,000 perawi, dan berkat ingatannya yang memang sangat pintar, beliau dapat menghafal hadith sebanyak itu lengkap dengan sumbernya.

Kemasyhuran Imam Bukhari

Kemasyhuran Imam Bukhari segera mencapai bahagian dunia Islam yang jauh, dan ke mana pun beliau pergi selalu dialu-alukan. Masyarakat hairan dan kagum akan ingatannya yang luar biasa. Pada tahun 250 H. Imam Bukhari mengunjungi Naisabur. Kedatangannya disambut gembira oleh para penduduk, juga oleh gurunya, az-Zihli dan para ulama lain.

Imam Muslim bin al-Hajjaj, pengarang kitab as-Sahih Muslim menceritakan, "Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya." Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (± 100 km), hinggakan Muhammad bin Yahya az-Zihli berkata, "Sesiapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Esok paginya Muhammad bin Yahya az-Zihli, sebahagian ulama dan penduduk Naisabur menyongsong kedatangan Imam Bukhari, beliau pun lalu memasuki negeri itu dan menetap di daerah perkampungan orang Bukhara. Selama menetap di negeri itu, beliau mengajar hadith secara tetap. Sementara itu, az-zihli pun berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. Az-Zihli berkata, "Pergilah kalian kepada orang alim yang soleh itu, ikut dan dengarlah pengajiannya."

Imam Bukhari Difitnah

Tak lama kemudian, terjadi fitnah terhadap Imam Bukhari atas perbuatan puak yang iri hati. Mereka meniup tuduhan kepada Imam Bukhari sebagai orang yang berpendapat bahawa 'Al-Quran adalah makhluk'. Perkara inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya, az-Zihli kepadanya, sehingga berkata, "Sesiapa berpendapat al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah ahli bid’ah. Dia tidak boleh diajak bicara dan majlisnya tidak boleh dihadiri. Dan sesiapa masih mengunjungi majlisnya, curigailah dia." Setelah itu, orang ramai mula menjauhinya.

Pada hakikatnya, Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Diceritakan, seorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Bagaimana pendapat anda tentang lafaz-lafaz al-Quran, makhlukkah atau bukan?" Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mahu menjawab kendati pun pertanyaan itu diajukan sampai tiga kali. Tetapi orang tersebut terus mendesaknya, maka beliau menjawab, "Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid’ah." Yang dimaksud dengan perbuatan manusia adalah bacaan dan ucapan mereka. Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini, yakni dengan membezakan antara yang dibaca dengan bacaan, adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq dan ulama salaf. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Bukhari perbah berkata, "Iman adalah perkataan dan perbuatan, boleh bertambah dan berkurang. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sahabat Rasulullah yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Uthman kemudian Ali. Dengan berpegang pada keyakinan dan keimanan inilah aku hidup, aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak, insya Allah." Demikian juga beliau pernah berkata, "Sesiapa menuduhku berpendapat bahawa lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk, dia adalah pendusta."

Az-Zihli benar-benar telah murka kepadanya, sehingga ada berkata, "Lelaki itu (Bukhari) tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini." Oleh kerana Imam Bukhari berpendapat bahawa keluar dari negeri itu lebih baik, demi menjaga dirinya, dengan harapan agar fitnah yang menimpanya itu dapat mereda, maka beliau pun memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut.

Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pulang ke negerinya sendiri, Bukhara. Kedatangannya disambut meriah oleh seluruh penduduk. Untuk keperluan itu, mereka mengadakan upacara besar-besaran, mendirikan khemah-khemah sepanjang satu farsakh (± 8 km) dari luar kota dan menaburkan wang dirham dan dinar sebagai manifestasi kegembiraan mereka. Selama beberapa tahun menetap di negerinya itu, beliau mengadakan majlis pengajian dan pengajaran hadith.

Tetapi kemudian badai fitnah datang lagi. Kali ini badai itu datang dari penguasa Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad az-Zihli, walaupun sebabnya timbul dari sikap Imam Bukhari yang terlalu memuliakan ilmu yang dimlikinya. Ketika itu, penguasa Bukhara, mengirimkan utusan kepada Imam Bukhari, supaya beliau mengirimkan kepada dua buah karangannya, al-Jami' al-Sahih dan Tarikh. Imam Bukhari keberatan memenuhi permintaan itu. Beliau hanya berpesan kepada utusan itu agar disampaikan kepada Khalid, bahawa, "Aku tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke istana. Jika hal ini tidak berkenan di hati tuan, tuan adalah penguasa, maka keluarkanlah larangan supaya aku tidak mengadakan majlis pengajian. Dengan begitu, aku mempunyai alasan di sisi Allah kelak pada hari kiamat, bahawa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu." Mendapat jawapan seperti itu, sang penguasa naik pitam, diperintahkan askar-askarnya melancarkan hasutan yang dapat memujuk Imam Bukhari. Dengan demikian dia mempunyai alasan untuk mengusir Imam Bukhari. Tak lama kemudian Imam Bukhari pun diusir dari negerinya sendiri, Bukhara.

Imam Bukhari, kemudian mendoakan tidak baik atas Khalid yang telah mengusirnya secara tidak sah. Belum sebulan berlalu, Ibn Tahir memerintahkan agar Khalid bin Ahmad dijatuhi hukuman, dipermalukan di depan umum dengan menungang himar betina. Maka hidup sang penguasa yang zalim kepada Imam Bukhari itu berakhir dengan kehinaan dan dipenjara.

Kewafatannya

Imam Bukhari bukan saja mencurahkan seluruh intelegensi dan daya ingatnnya yang luar biasa itu pada karya tulisannya yang penting, Sahih Bukhari, tetapi juga melaksanakan tugas itu dengan dedikasi dan kesolehan. Beliau selalu mandi dan berdoa sebelum menulis buku itu. Sebahagian buku tersebut ditulisnya di samping makam Nabi di Madinah.

Imam Durami, guru Imam Bukhari, mengakui keluasan wawasan hadith muridnya ini, "Antara ciptaan tuhan pada masanya, Imam Bukharilah agaknya yang paling bijaksana."

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari, isinya meminta beliau supaya menetap di negeri mereka. Maka kemudian beliau pergi untuk memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil yang terletak dua farsakh sebelum Samarkand, dan desa itu terdapat beberapa ahli keluarganya, beliau singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi mereka. Tetapi di desa itu Imam Bukhari jatuh sakit hingga menemui ajalnya.

Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. (31 Ogos 870 M), dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Sebelum meninggalkan dunia, beliau berpesan bahawa jika meninggal nanti jenazahnya dikapankan tiga helai kain tanpa baju dalam dan tidak memakai serban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Jenazahnya dikebumikan lepas zohor, hari raya Idul Fitri, sesudah beliau melewati perjalanan hidup panjang yang penuh dengan berbagai amal yang mulia. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan redhaNya.

Guru-gurunya

Pengembaraannya ke pelbagai negeri telah mempertemukan Imam Bukhari dengan guru-guru yang dapat dipercaya, mencapai jumlah yang sangat banyak. Diceritakan bahawa beliau berkata, "Aku menulis hadith yang diterima dari 1080 orang guru, yang semuanya adalah ahli hadith dan berpendirian bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan." Antara guru yang hebat itu adalah Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi, Maki ibn Ibrahim al-Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al-Baykandi dan Ibn Rahawaih. Guru-guru yang hadithnya diriwayatkan dalam kitab Sahihnya sebanyak 289 orang guru.

Keistimewaan Imam Bukhari

Kerana kemasyhurannya sebagai seorang alim yang sangat bijak, ramai anak murid yang belajar dan mendengar secara langsung hadith daripada beliau. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadith dari Imam Bukhari, sehingga ada yang berpendapat bahawa kitab Sahih Bukhari didengar secara langsung daripada beliau oleh 90,000 orang (Muqaddimah Fathul-Bari, jilid 22, hal. 204). Antara ramai muridnya yang paling menonjol adalah Muslim bin al-Hajjaj, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi, Hammad bin Syakr an-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling masyhur sebagai perawi kitab Sahih Bukhari.

Dalam bidang kekuatan hafalan, ketajaman fikiran dan pengetahuan para perawi hadith, Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di muka bumi ini. Allah telah mempercaya Bukhari dan para penghimpun hadith yang lain, untuk menghafal dan menjaga sunah-sunah Nabi kita Muhammad Sollallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan, bahawa Imam Bukhari berkata, "Saya hafal hadith di luar kepala sebanyak 100,000 buah hadith sahih, dan 200,000 hadith yang tidak sahih."

Mengenai kepintaran Imam Bukhari dapat dibuktikan pada kisah berikut. Ketika beliau tiba di Baghdad, ahli-ahli hadith di sana berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya. Mereka mengambil 100 buah hadith lalu mereka tukar-tukarkan sanad dan matannya, matan hadith ini diberi sanad hadith lain dan sanad hadith lain dibuat untuk matan hadith yang lain pula. 10 orang ulama tampil dan masing-masing mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang hadith yang telah diputarbalikkan tersebut. Orang pertama tampil dengan mengajukan sepuluh buah hadith kepada Bukhari, dan setiap orang itu selesai menyebutkan sebuah hadith, Imam Bukhari menjawab dengan tegas, "Saya tidak tahu hadith yang anda sebutkan ini." Beliau tetap memberi jawaban yang serupa hingga kepada penanya yang kesepuluh, yang masing-masing mengajukan sepuluh pertanyaan. Ada di antara hadirin yang tidak mengerti, memastikan bahawa Imam Bukhari tidak akan mungkin mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan itu, sedangkan para ulama berkata satu kepada yang lainnya, "Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya."

Setelah 10 orang semuanya selesai mengajukan semua pertanyaannya yang jumlahnya 100 pertanyaan tadi, kemudian Imam Bukhari melihat kepada penanya yang pertama dan berkata, "Hadith pertama yang anda kemukakan isnadnya yang benar adalah begini; hadith kedua isnadnya yang benar adalah begini…"

Begitulah Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai menyebutkan sepuluh hadith. Kemudian beliau menoleh kepada penanya yang kedua, lalu menjawab hingga selesai kemudian menoleh hingga penanya yang kesepuluh sampai selesai. Imam Bukhari menyebut satu persatu hadith-hadith yang sebenarnya dengan cermat dan tidak ada satu dan sedikitpun yang salah dengan jawaban yang sesuai seperti sepuluh orang tadi mengeluarkan urutan pertanyaanya. Maka para ulama Baghdad tidak dapat berbuat lain, selain menyatakan kekagumannya kepada Imam Bukhari akan kekuatan daya hafal dan kecemerlangan fikirannya, serta mengakuinya sebagai 'Imam' dalam bidang hadith.

Sebahagian hadirin memberikan komentar terhadap 'uji kemampuan' yang tegang ini, dia berkata, "Yang mengagumkan bukanlah kerana Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar, tetapi yang benar-benar sangat mengagumkan ialah kemampuannya dalam menyebutkan semua hadith yang sudah diputarbalikkan itu secara berurutan sama seperti urutan yang dikemukakan oleh 10 orang penguji, padahal beliau hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya sekali." Ramai yang menjadi hairan dengan kemampuan Imam Bukhari mengemukakan 100 buah hadith secara berurutan seperti urutan si penanya mengeluarkan pertanyaannya, ditambah lagi beliau membetulkan rawi-rawi yang telah diputarbalikkan, ini sungguh luar biasa.

Imam Bukhari pernah berkata, "Saya tidak pernah meriwayatkan sebuah hadith yang diterima dari para sahabat dan tabi'in, melainkan saya mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka, hari wafat dan tempat tinggalnya. Demikian juga saya tidak meriwayatkan hadith sahabat dan tabi'in, yakni hadith-hadith mauquf, kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah."

Dengan kedudukan ilmu dan kekuatan hafalan Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan, wajarlah jika semua guru, kawan dan generasi sesudahnya memberikan pujian kepadanya. Seorang bertanya kepada Qutaibah bin Sa'id tentang Imam Bukhari, ketika menyatakan, "Wahai para penanya, saya sudah banyak mempelajari hadith dan pendapat, juga sudah sering duduk bersama dengan para ahli fiqh, ahli ibadah dan para ahli zuhud, namun saya belum pernah menjumpai orang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari."

Imam al-A'immah (pemimpin para imam) Abu Bakar ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan, "Tak ada orang yang mengetahui hadith melebihi Muhammad bin Ismail." Demikian pula semua temannya memberikan pujian. Abu Hatim ar-Razi berkata, "Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadith melebihi Muhammad bin Ismail, juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq yang melebihi kealimannya."

Al-Hakim menceritakan, dengan sanad lengkap bahawa Muslim (pengarang kitab Sahih Muslim) datang kepada Imam Bukhari, lalu mencium antara kedua matanya dan berkata, "Biarkan saya mencium kaki tuan, wahai maha guru, pemimpin para ahli hadith dan doktor ahli penyakit (ilat) hadith." Mengenai sanjungan diberikan ulama generasi sesudahnya, cukup diwakili oleh perkataan al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan, "Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan laut tak bertepi."

Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus, berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek, kulitnya agak kecoklatan dan sedikit sekali makan. Beliau sangat pemalu namun ramah, dermawan, menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat. Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara sembunyi mahupun terang-terangan, lebih lagi untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. Kepada para pelajar beliau berikan bantuan dana yang cukup besar. Diceritakan beliau pernah berkata, "Saya berpendapatan 500 dirham setiap bulan, semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan. Sebab, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal."

Imam Bukhari sangat berhati-hati dan sopan dalam berbicara dan dalam mencari kebenaran yang hakiki di saat mengkritik para perawi. Terhadap perawi yang sudah jelas-jelas diketahui kebohongannya, cukup beliau berkata, "Perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri tentangnya." Perkataan yang tegas tentang para perawi yang tercela pula, "Hadithnya diingkari."

Meskipun sangat sopan dalam mengkritik para perawi, namun beliau banyak meninggalkan hadith yang diriwayatkan seseorang hanya kerana orang itu diragukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa beliau berkata, "Saya meninggalkan 10,000 hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan, dan meninggalkan pula jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan."

Selain dikenal sebagai ahli hadith, Imam Bukhari juga sebenarnya adalah ahli dalam fiqh. Dalam hal mengeluarkan fatwa, beliau telah sampai pada darjat mujtahid mustaqil (bebas dan tidak terikat pendapatnya pada mazhab-mazhab tertentu) atau dapat mengeluarkan hukum secara sendirian. Beliau mempunyai pendapat-pendapat hukum yang digalinya sendiri. Pendapat-pendapatnya itu terkadang sejalan dengan mazhab Abu Hanifah, terkadang sesuai dengan Mazhab Syafi'i dan kadang-kadang berbeza dengan keduan-duaya. Selain itu, ada pada ketika beliau memilih mazhab Ibn Abbas, dan ketika lain memilih mazhab Mujahid dan 'Ata dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah, Imam Bukhari adalah seorang ahli hadith yang ulung dan ahli fiqh yg berijtihad sendiri, kendati pun yang lebih menonjol adalah setatusnya sebagai ahli hadith, bukan sebagai ahli fiqh.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang alim, beliau juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap penting untuk menegakkan agama Islam. Imam Bukhari sering belajar memanah hingga mahir, dikatakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan memanah kecuali dua kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Tujuannya adalah untuk memerangi musuh-musuh Islam dan mempertahankan dari kejahatan mereka.

Karya-karya Imam Bukhari

Antara hasil karya Imam Bukhari adalah al-Jami' as-Sahih (Shahih Bukhari), al-Adab al-Mufrad, at-Tarikh as-Saghir, at-Tarikh al-Awsat, at-Tarikh al-Kabir, at-Tafsir al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, Kitab al-'Ilal, Raf'ul-Yadain fis-Salah, Birril-Walidain, Kitab al-Asyribah, al-Qira'ah Khalf al-Imam, Kitab ad-Dhu'afa, Asami as-Sahabah, Kitab al-Kuna.

Sekilas Tentang Kitab al-Jami' as-Sahih (Sahih Bukhari)

Diceritakan, Imam Bukhari berkata, "Aku bermimpi melihat Rasulullah Sollallahu a'alaihi wasallam, seolah-olah aku berdiri di hadapannya, sambil memegang kipas yang kugunakan untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebahagian ahli ta'bir, dia menjelaskan bahawa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadith Rasulullah. Mimpi inilah, antara lain yang mendorongku untuk melahirkan kitab al-Jami' as-Sahih."

Dalam menghimpun hadith-hadith sahih dalam kitabnya, Imam Bukhari menggunakan kaedah-kaedah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan kesahihan hadith-hadithnya dapat dipertanggungjawabkan. Beliau telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi, serta memperoleh secara pasti kesahihan hadith-hadith yang diriwayatkannya. Beliau senantiasa membanding-bandingkan hadith-hadith yang diriwayatkan, satu dengan yang lain, menyaringnya dan memlih mana yang menurutnya paling sahih. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadith-hadith tersebut. Hal ini tercermin dari perkataannya, "Aku susun kitab al-Jami' ini yang dipilih dari 600,000 hadith selama 16 tahun." Dan beliau juga sangat hati-hati, hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah seorang muridnya bernama al-Firbari menjelaskan bahawa dia mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, "Aku susun kitab al-Jami' as-Sahih ini di Masjidil Haram, dan tidaklah aku memasukkan ke dalamnya sebuah hadith pun melainkan sesudah aku memohon istikharoh kepada Allah dengan melakukan solat dua rakaat dan sesudah aku meyakini betul bahawa hadith itu benar-benar shahih."

Maksud pernyataan itu ialah bahawa Imam Bukhari mulai menyusun bab-bab dan dasar-dasarnya di Masjidil Haram secara sistematik, kemudian menulis pendahuluan dan pokok-pokok perbahasannya di Rawdhah tempat di antara makan Nabi dan mimbar. Setelah itu, beliau mengumpulkan hadith-hadith dan menempatkannya pada bab-bab yang sesuai. Pekerjaan ini dilakukan di Mekah dan Madinah dengan tekun dan cermat, menyusunnya selama 16 tahun.

Dengan usaha seperti itu, maka lengkap bagi kitab tersebut segala faktor yang menyebabkannya mencapai kebenaran, yang nilainya tidak terdapat pada kitab lain. Tidak hairanlah bila kitab itu mempunyai kedudukan tinggi dalam hati para ulama. Maka sungguh tepatlah ia mendapat predikat sebagai 'Buku Hadith Nabi Yang Paling Sahih'.

Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari berkata, "Tidaklah kumasukkan ke dalam kitab al-Jami' as-Sahih ini kecuali hadith-hadith yang shahih dan kutinggalkan banyak hadith sahih kerana khawatir membosankan."

Kesimpulan yang diperoleh para ulama, setelah mengadakan penelitian secara cermat terhadap kitabnya, menyatakan bahawa Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan yang paling tinggi, dan tidak turun dari tingkat tersebut kecuali dalam beberapa hadith yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab, seperti hadith mutabi' dan hadith syahid, dan hadith-hadith yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in.

Jumlah Hadith Kitab Al-Jami'as-Shahih (Shahih Bukhari)

al-'Allamah Ibnus-Salah dalam Muqaddimahnya menyebut bahawa jumlah hadith Sahih Bukhari sebanyak 7275 buah hadith termasuk hadith-hadith yang disebutnya berulang, atau sebanyak 4000 hadith tanpa pengulangan. Perhitungan ini diikuti oleh al-'Allamah Syeikh Muhyiddin an-Nawawi dalam kitabnya, at-Taqrib.

Selain pendapat tersebut di atas, Ibn Hajar di dalam muqaddimah Fathul-Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, menyebut bahawa semua hadith sahih mawsil yang termuat dalam Sahih Bukhari tanpa hadith yang disebutnya berulang sebanyak 2602 buah hadith sedangkan matan hadith yang mu'allaq namun marfu', yakni hadith sahih namun tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung-menyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadith. Semua hadith Sahih Bukhari termasuk hadith yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7397 buah. Yang mu'allaq sejumlah 1341 buah, dan yang mutabi' sebanyak 344 buah hadith. Jadi, berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang berulang-ulang, jumlah seluruhnya sebanyak 9082 buah hadith. Jumlah ini diluar hadith yang mauquf kepada sahabat dan yang diriwayatkan dari tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya.

No comments:

Post a Comment