[ Pejuang Pena ]

Saturday, November 19, 2011

Peranan dan perlunya riwayat Rasulullah dalam memahami Islam.


Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja.

Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah ini sama dengan membaca dan menelaah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala. Tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap muslim dapat memahami, menganggap, dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam kehidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu.

Tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad Sallallahu 'alahi wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut :

1. Memahami peribadi Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam menerusi kehidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia pintar malah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima wahyu dan taufiq dariNya. Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari seorang contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam, maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telah pun menegaskan dalam kitab suciNya yang bermaksud :

Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu.
(al-Ahzab 33 : 21)

Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad Salla lahu 'alaihi wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat al-Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Agar setiap muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan aqidah kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi kehidupan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam.

2. Membolehkan para pendidik dan pendakwah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri adalah pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pemah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda berdakwah. Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat-matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain samada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya. Sejarah Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam menghidangkan kepada kita sejarnbak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras peribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat, baginda seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah-lembut dan bersopan-santun; baginda seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah, juga seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar selain merupakan seorang suami yang halus pergaulannya, seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri, seorang ketua turus agung peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan sahabat handai (Radiallahu 'anhum ajma'in). Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan.

No comments:

Post a Comment